CZŁONKOSTWO

Zapraszamy do członkostwa w Sekcji Metody Obrazowania w Fizjoterapii Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Członkiem może zostać osoba fizyczna, która jest lekarzem, fizjoterapeutą lub studentem wymienionych kierunków medycznych, zamieszkałym w Polsce lub zagranicą.

Aby zostać członkiem należy zgłosić swoje zainteresowanie na adres mailowy: linek.fizjoterapia@vp.pl