Zarząd SEKCJI

Przewodniczący:

Dr hab. Paweł Linek, Prof. AWF

Członkowie:

Dr hab. Andrzej Myśliwiec, Prof. AWF

Dr hab. Tomasz Wolny, Prof. AWF

Mgr Grzegorz Mikołajowski

Mgr Małgorzata Pałac

Mgr Magdalena Rutka

Natalia Grygierczyk (studentka fizjoterapii)