DZIAŁALNOŚĆ

Poszerzanie wiedzy na temat metod obrazowania i ich wykorzystania w fizjoterapii.

Cele szczegółowe

1. Propagowanie wykorzystania metod obrazowania w fizjoterapii;

2. Nauczanie metod obrazowania w fizjoterapii;

3. Prowadzenie badań nad nowymi możliwościami wykorzystania obrazowania w fizjoterapii.